Software Programs

.: โปรแกรมบัญชี SML Account

flowโปรแกรมบัญชี SML Account ออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ระบบงานไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับทุกธุรกิจ การทำงานเป็นแบบเชื่อมโยงทุกระบบ เน้นที่ความถูกต้องของตัวเลข ความเร็วในการประมวลผล สามารถเชื่อมสาขาผ่าน ADSL,GRPS ได้ และยังสามารถประหยัดการลงทุนด้วยการใช้ Linux เป็น Server และเรายินดีปรับปรุงโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการ

SML Account ประกอบด้วย

 • General Ledger : ระบบบัญชีแยกประเภท
 • Purchase Order : ระบบจัดซื้อ
 • Purchase : ระบบซื้อ
 • Purchase Analysis : ระบบวิเคราห์ขาย
 • Cheque,Bank : ระบบธนาคาร,เช็ค
 • Accounts Receivable : ระบบบัญชีลูกหนี้
 • Petty Cash : ระบบเงินสดย่อย
 • Fixed Asset : ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคา
 • Quotation : ระบบเสนอราคา
 • Sale Order : ระบบขายสินค้า
 • Sale Analysis : ระบบวิเคราห์ขาย
 • Inventory Control : ระบบสินค้าคงคลัง
 • Accounts Payable : ระบบบัญชีเจ้าหนี้
 • Security Control : ระบบความปลอดภัย

.: จุดเด่นเรื่องสต๊อกสินค้า

flow

ระบบคำนวณต้นทุน

 • Average : คำนวณต้นทุนเฉลีย สามารถขายสินค้าติดลบก่อนได้ และเมื่อทำการซื้อ ต้นทุนจะกลับมาถูกต้องเอง
 • FIFO : เข้าก่อนออกก่อน เป็นระบบอัตโนมัติ สามารถขายติดลบได้ และเมื่อทำการซื้อ ต้นทุนจะกลับมาถูกต้องเอง
 • LOT : กำหนด LOT เอง เมื่อทำรายการซื้อ/ขาย หรือรายการอื่นที่เกี่ยวกับสต๊อก
 • Expire Date : LOT ตามวันหมดอายุ
 • Serial Number : ต้นทุนตามหมายเลขเครื่อง

Auto Packing (จัดการหน่วยนับอัตโนมัติ)

เพื่อใช้บริหารสต๊อกสินค้า ที่มีหลายหน่วยนับ โดยเน้นที่การทำงานแบบอัตโนมัติ จุดเด่นของระบบคือ คำนวณสต็อกได้ถูกต้อง 100% และต้นทุนได้ถูกต้อง 100% เช่น

 • กระเบื้อง : สามารถซื้อเป็นตารางฟุต หรือกล่อง แล้วขายเป็น ตารางฟุต, กล่อง, แผ่น ได้ทันที ยอดคงเหลือแสดงได้เช่น กระเบื้อง คงเหลือ 50กล่องx4แผ่น
 • สังกะสี : สามารถซื้อเป็นตารางฟุต หรือตามน้ำหนัก และขายเป็นแผ่นได้ ยอดคงเหลือแสดงเป็น 300แผ่นx4ฟุต
 • มาม่า : สามารถซื้อเป็นลัง แล้วขายเป็นชิ้น หรือเป็นโหลได้ ยอดคงเหลือแสดงเป็น 5กล่องx4โหลx6ซอง

อื่นๆ

 • รองรับปริมาณสินค้าได้มาก และทำงานได้รวดเร็ว (ปัจจุบันมีการใช้งานจริงอยู้ที่ 120,000 รายการสินค้า 200,000 Barcode)
 • ประมวลผลได้รวดเร็ว สามารถดูสต๊อกย้อนหลังได้ตลอดเวลา ละเอียดระดับวันที่ เวลา เช่น ต้องการดูสต๊อกตอนเที่ยง ว่าเหลือเท่าไหร่ได้ทันที (ดูได้หลายระดับเช่น ยอดคงเหลือทั้งหมด, ยอดคงเหลือตามคลัง, ยอดคงเหลือตามที่เก็บ)
 • รองรับคลังสินค้าได้ไม่จำกัด ที่เก็บสินค้าได้ไม่จำกัด
 • กำหนดน้ำหนักของสินค้า เพื่อคำนวณว่า บิลนี้มีสินค้าหนักเท่าไหร่ได้ทันที
 • กำหนดปริมาตรได้ เพื่อคำนวณว่า สินค้านี้ใช้ที่เก็บพื้นที่กี่ตารางฟุต
 • รองรับระบบ Barcode สามารถนำตาราง barcode มาเปรียบเทียบตอนตรวจนับได้ และทุกหน้าจอ สามารถยิง barcode ได้ทันที
 • การแสดงยอดคงเหลือ สามารถปรับให้ตรงกับความต้องการได้เอง
 • ระบบคำนวณต้นทุน และยอดคงเหลือ เป็นการคำนวณแบบเข้าสูตร มั่นใจได้ว่า จะซื้อหน่วยย่อยเล็กสุดเท่าไหร่ก็ได้ หน่วยใหญ่เท่าไหร่ก็ได้ สต๊อกและต้นทุนจะถูกต้องเสมอ
 • รองรับระบบ Serial Number พร้อมระบบการรับประกันสินค้า เหมาะสำหรับธุรกิจ จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า, มือถือ, คอมพิวเตอร์

.: ระบบที่ออกแบบเพื่อธุรกิจของคนไทย

รองรับหลากหลายธุรกิจ เช่น ซื้อมาขายไป, นำเข้า, ส่งออก, โรงงาน, โรงพยาบาล

 • รองรับการทำงานได้ทุกธุรกิจ ที่ต้องการโปรแกรมระบบบัญชี เริ่มตั้งแต่การบริหารงานขาย, ขายสินค้า, ซื้อสินค้า, คลังสินค้า ไปจนถึงปิดงบการเงิน
 • รองรับการทำงานแบบสาขา โดยแยกปิดงบแต่ละสาขา, ระบบภาษีแยกสาขา (แบบรวมก็ได้), ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเชื่อมทุกสาขา
 • สต๊อกสินค้า รองรับการทำงานแบบหลายหน่วยนับ, หน่วยนับขนาน, หน่วยตรวจนับ โดยไม่ต้องทำการแตกหน่วยนับให้ยุ่งยาก การคำนวณหน่วยนับทุกอย่างเป็นไปอย่างอัตโนมัติ
 • ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคา และบริหารสินทรัพย์
 • เชื่อมโยงทุกฝ่ายเข้าหากัน เช่น พนักงานขาย, พนักงานบัญชี, ผู้บริหาร สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • สามารถใช้ได้ทั้งระบบ Lan ภายในสำนักงาน และทำงานผ่าน Internet
 • รองรับการทำงานแบบ Data Center เพื่อการขยายสาขาในอนาคต
 • สามารถเชื่อมข้อมูลไปยัง Excel แบบ Real Time ผ่านระบบ Web Service เพื่อทำกราฟ, OLAP

ความสามารถเพิ่มเติม สำหรับร้านจำหน่ายอะไหล่

 • กำหนดชื่อสินค้าได้หลายชื่อต่อสินค้าหนึ่งตัว เช่น ตะกร้า=ตะแกรง เพื่อช่วยให้พนักงานใหม่ สามารถค้นหาอะไหล่ได้สะดวก รวดเร็ว เพราะบางภาคจะเรียกชื่ออะไหล่ไม่เหมือนกัน ทำให้เมื่อลูกค้าโทรมาทั่วประเทศ พนักงานสามารถค้นหาอะไหล่ที่ถูกต้องได้ทันที
 • ระบบจัดสินค้าด้วย Barcode เพื่อป้องกันการจัดส่งอะไหล่ผิดตัว เพราะอะไหล่บาอย่างแยกแยะยาก พนักงานอาจจะผิดพลาดบ่อยๆ ทำให้มีปัญหาในการส่งสินค้าผิดไปยังลูกค้า
 • ระบบจดจำราคาสินค้า และราคาสินค้าเทียบเคียง (ของเทียม) ทำให้สามารถแจ้งราคาให้กับลูกค้าได้ทันที เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจได้ว่าจะซื้ออะไหล่แท้ หรืออะไหล่เทียม พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่า ลูกค้าเคยซื้อไปในราคาเท่าใด
 • ระบบสินค้าชุด เป็นการแนะนำว่า เมื่อซื้ออะไหล่ชิ้นนี้ จะต้องซื้ออะไหล่ตัวใดบ้าง เพื่อให้ครบชุด

ความสามารถเพิ่มเติม สำหรับร้านจำหน่ายรองเท้า, เสื้อผ้า

 • สามารถทำสต๊อกสินค้าแยก สี,ขนาด (Size),รูปแบบ (Style) ได้ โดยกำหนดรหัสสินค้าเพียงตัวเดียว สามารถรู้ยอดของเหลือสินค้าแต่ละสี แต่ละขนาด แต่ละแบบ
 • สามารถกำหนดราคาแยกตาม สี,ขนาด (Size),รูปแบบ (Style)

ความสามารถเพิ่มเติม สำหรับสำนักงานบัญชี

 • เพิ่มความสามารถในด้านการบันทึกข้อมูลรายวันแบบเร็ว เพื่อให้บันทึกข้อมูลแบบต่อเนื่องได้ง่าย เช่น บิลขายทั้งเล่ม สามารถบันทึกได้ในคราวเดียว โดยโปรแกรมมีคำสั่งในการช่วยบันทึกให้เรียบร้อย
 • มีระบบตรวจสอบงบ โดยสามารถกด Drill Down ได้้ลึกจากงบจนถึงเอกสารต้นทาง

ความสามารถเพิ่มเติม สำหรับร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์, ร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ, ร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า และธุรกิจที่บริหารสินค้าด้วย Serial Number

 • เมื่อมีการรับสินค้า สามารถยิง Barcode ได้โดยมี รหัสสินค้า, หมายเลขเครื่อง, ผู้รับประกัน
 • สามารถตรวจสอบได้ว่า หมายเลขเครื่อง อยู่ที่สาขาใดพร้อมทั้ง วิเคราะห์ราคาต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงได้ (แยกตามหมายเลขเครื่อง) ทำให้ลดความเสี่ยงในการสต๊อกสินค้าได้เป็นอย่างมาก
 • สามารถทำรายการซื้อ, โอน, เบิก, ขาย ได้โดยใช้หมายเลขเครื่อง (Serial Number) ทำให้แม่นยำทั้งเรื่องจำนวนสินค้า การเครม และต้นทุน
 • ขายสินค้าจัดชุดได้ พร้อมทั้งระบบวิเคราะห์สินค้าแต่ละชุด
 • เชื่อมต่อได้ทุกสาขา เพื่อบริหารสต๊อกแบบภาพรวม และสามารถขอเบิกสินค้าระหว่างสาขาได้

โปรแกรมบัญชี SML Account มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และรับแก้ไขโปรแกรมให้ตรงกับงาน

การปรับปรุงโปรแกรม BC Account 5.5

ตามที่กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่จัดทำใบกำกับภาษีเต็มรูปตามมาตรา 86/4 จนถึง 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ต้องเพิ่มเติมข้อความใน ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ รวมทั้งในรายงานภาษีขาย และรายงานภาษีซื้อ นั้น…

BCAccount for Windows ระบบบัญชี

* โปรแกรมบัญชี ที่พัฒนามาสำหรับธุรกิจคนไทยโดยเฉพาะ
* ที่ได้รับการออกแบบ และพัฒนาเพื่อให้สามารถรองรับการทำงานที่ซับซ้อน
* ทุกระบบเชื่อมโยงกันจนถึงระบบบัญชี
* รองรับระบบ Serial
* รองรับ ต้นทุนเฉลี่ย ต้นทุนมาตราฐาน และ FIFO
* รองรับระบบเงินมัดจำรับ รับเงินล่วงหน้า
* รองรับระบบเงินมัดจำจ่าย จ่ายเงินล่วงหน้า
* รองรับการออกแบบฟอร์มเอกสารได้หลากหลายและสามารถออกแบบเองได้
* ระบบสต๊อกสินค้าสามารถแยกตามคลังและที่เก็บ
* ระบบตืนการทำงาน เช่นเช็คถึงกำหนด เตือนสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
* มีระบบวงเงินเครดิตลูกค้า
* สามารถกำหนดราคาขายสินค้าได้สูงสุด 20 ราคาขาย

BCPOS for Windows ระบบริหารการขายหน้าร้าน

* เป็นระบบที่ช่วยในการขายสินค้าในรูปแบบ Point of Sale เช่น ร้านมินิมาร์ท
* มีระบบ Barcode และการพิมพ์ใบกำกับภาษีแบบย่อ
* สามารถพิมพ์ได้ทั้ง ผ่าน Windows Driver และยิงตรงผ่าน Port (Com,Lpt)
* รองรับการทำงานกับเครื่องชั่งได้
* สามารถเชื่อมต่อเครื่อง รูดบัตรเครดิตได้โดยตรง
* สามารถรองรับการชำระหลายแบบพร้อมกัน

ธุรกิจที่สามารถนำโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ได้

* ธุรกิจที่มีสาขามาก และต้องการเชื่อมต่อแบบ online
* ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง มีใช้มากกว่า 200 แห่ง
* ธุรกิจจำหน่าย CD, VCD มีปริมาณสินค้ากว่า 90,000 รายการ
* ธุรกิจฝากขาย รองรับคลังสินค้ามากกว่า 300 คลังสินค้าทั่วประเทศ
* ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก,ร้านสะดวกซื้อ,ร้านขายยา รองรับ Barcode และวันหมดอายุ
* ธุรกิจจำหน่ายอะไหล่ มีสินค้ามากกว่า 30,000 รายการ พร้อม Serial Number
* ธุรกิจจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า มีระบบ Serial Number
* ธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ
* ธุรกิจจำหน่ายคอมพิวเตอร์
* ธุรกิจโรงงาน รองรับการคำนวณต้นทุน และเชื่อมต่อกับระบบ MRP
* ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เชื่อมต่อไปถึงหน้างาน เพื่อคุมค่าใช้จ่าย EOQ และสต็อก
* ธุรกิจนำเข้า ส่งออก รองรับการเชื่อมต่อกับระบบขนส่ง
* ธุรกิจรับทำบัญชี ดึงข้อมูลจากลูกค้าเพื่อปิดบัญชีอัตโนมัติ
* ธุรกิจขายสินค้าแบบ online เชื่อมต่อกับระบบ e-OrderingLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »