ของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้า

บริษัท ที.เค.อินเตอร์ฟูด จำกัด                         บริษัท ชัยเสรี จำกัด                  บริษัท ซี.พี.ดี.ชีทบอร์ด จำกัด

%e0%b8%97%e0%b8%b5-%e0%b9%80%e0%b8%84-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9f%e0%b8%b9%e0%b9%8a%e0%b8%94          %e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b5    %e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b9%8c%e0%b8%97

บริษัท เชียงใหม่ เซ็นเตอร์ สตีล จำกัด                          บริษัท เชียงใหม่ ธนกร จำกัด

%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b8%a5          %e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%b0%e0%b8%96%e0%b8%b0

  หจก.ทวิภัณฑ์ ฮอด                                                       ร้านแดงเบเกอรี่

%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%ae%e0%b8%ad%e0%b8%94          %e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88

บริษัท ชอยส์ คาร์เรนท์ทอล จำกัด          บริษัท เบสท์เครื่องครัว จำกัด          บริษัท ภาคเหนือเหล็กรูป จำกัด

%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%a5        %e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a7        %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b

 

 

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »